< ATEEZ [OUR STORY] FIX ON RING - MINGI – Kpop Omo