< Stray Kids 2nd World Tour in Seoul - Maniac: Official Mini Polaroid – Kpop Omo