< EXO SEHUN Cover on GQ Magazine KOREA (April 2022 Issue) – Kpop Omo