< IZ*ONE JOYURI 1st Single Album - GLASSY – Kpop Omo