< SHINEE MINHO 1st Mini Album - CHASE (Smini Version) – Kpop Omo